Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Yañez Such

Càrrec

cap del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Elaborar les propostes de currículum de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i les estratègies per a la seva aplicació.
b) Establir criteris per a l'elaboració de la documentació acadèmica dels centres.
c) Proposar criteris en relació amb els equipaments i materials didàctics dels ensenyaments que són competència d'aquesta Subdirecció General.
d) Elaborar propostes per al desenvolupament i la implantació de les competències bàsiques a l'educació secundària obligatòria i les competències al batxillerat i proposar estratègies didàctiques per al seu assoliment.
e) Elaborar el contingut de les proves per a l'obtenció del títol de batxiller i col·laborar en la planificació i l'elaboració de les proves d'accés a la universitat.
f) Proposar estratègies organitzatives, metodològiques i recursos didàctics per atendre la diversitat de l'alumnat i fer el seguiment de les característiques de la seva escolarització.
g) Elaborar les adaptacions curriculars de l'alumnat que ho requereixi.
h) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment escolar i, si cal, fer propostes de mesures correctores.
i) Proposar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques per al foment de l'excel·lència educativa i l'atenció a l'alumnat amb altes capacitats.
j) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat dels nivells no universitaris.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (15/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya