Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Ordenació Curricular

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ramon Grau Sanchez

Càrrec

subdirector general d'Ordenació Curricular

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Proposar i desenvolupar l'ordenació curricular de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, d'acord amb un model competencial, centrat en l'alumne, i a favor de l'èxit educatiu de tothom.
b) Impulsar propostes didàctiques innovadores i diversificades sobre les competències bàsiques dels diferents àmbits curriculars i les diferents àrees en les etapes d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat.
c) Proposar pautes i criteris d'avaluació, coordinar les propostes de mesures reguladores i establir mesures que afavoreixin l'èxit educatiu i la personalització dels aprenentatges.
d) Coordinar les actuacions relacionades amb l'especificitat de l'escola rural i les zones escolars rurals per avançar en el model d'escola rural i compartir propostes metodològiques i organitzatives.
e) Proposar criteris en relació amb els equipaments, materials didàctics i altres recursos funcionals.
f) Coordinar la implantació de plans i programes específics de millora dels centres que tinguin per finalitat aconseguir una acció educativa coherent i de qualitat.
g) Col·laborar amb institucions, universitats, programes interdepartamentals i altres unitats del Departament d'Educació per a la planificació de la formació, l'impuls de la cultura i el creixement personal i social.
h) Impulsar i assessorar, coordinadament amb altres unitats del Departament, la xarxa de competències bàsiques.
i) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat dels nivells corresponents, de manera coordinada amb la Sub-direcció General d'Innovació i Formació.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (20/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya