Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Vendrell Gual

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 03
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


Coordinar la gestió i l'administració dels assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Servei Català de Trànsit.

Elaborar la nòmina i supervisar el règim administratiu i disciplinari del personal, així com els sistemes de previsió corresponents.

Elaborar l'avantprojecte de pressupost de capítol I del Servei Català de Trànsit.

Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Servei Català de Trànsit i la
seva implementació i avaluació.
Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i promoció de personal laboral.

Elaborar estudis, circulars i instruccions en matèria de personal, així com supervisar l'aplicació de les disposicions en matèria de funció pública i normativa interna que afectin el personal.

Definir les característiques dels llocs de treball i les condicions per a l'exercici de les tasques, elaborar estudis sobre necessitats quantitatives i qualitatives de recursos humans, i gestionar la modificació de la relació de llocs de treball del Servei Català de Trànsit.

Elaborar els indicadors de recursos humans del Servei Català de Trànsit i fer-ne el seguiment.

Col·laborar en l'elaboració del Pla de formació del personal, fer-ne el seguiment i coordinar la realització de les activitats formatives.

Participar en les reunions de la junta de personal i del comitè de seguretat i salut del Servei Català de Trànsit.

Coordinar la implantació i l'ús d'eines telemàtiques per a la realització de gestions administratives en procediments generals o específics, com a mitjà d'informació i comunicació del personal, i fer-ne el seguiment.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (28/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya