Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Personal i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Vicente Valentín

Càrrec

cap de la Secció de Personal i Règim Interior

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Elaborar la nòmina i supervisar els procediments de la Seguretat Social i altres règims de previsió social que són d'aplicació al personal de l'Institut.

Tramitar els expedients de situacions administratives, permisos, llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis, reconeixement de grau personal, provisió de llocs de treball, certificacions i altres incidències del personal.

Modificar i actualitzar la relació de llocs de treball i gestionar els expedients de contractació de personal laboral i de nomenament de personal interí de l'Institut.

Gestionar els expedients de formació i les convocatòries de provisió i selecció de personal de l'Institut.

Col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte del capítol 1 del pressupost de l'Institut i fer-ne el seguiment pressupostari.

Gestionar els assumptes corresponents al règim interior, informació i registre i atenció al públic.

Elaborar informes i propostes de resolució relatives a reclamacions i recursos administratius en matèria de personal propi de l'Institut.

Gestionar el servei d'allotjament de la residència d'alumnes.

Col·laborar amb el personal tècnic de prevenció del Departament en la identificació dels riscos laborals i la proposta de mesures pal·liatives en l'àmbit de l'Institut.

Gestionar la implantació del pla d'emergència de l'Institut i totes les accions relacionades amb les condicions de treball del personal.

Gestionar l'arxiu documental de l'Institut d'acord amb les directrius establertes pel Departament.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


data actualització (06/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya