Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Coordinador/a de Projectes d'Administració Electrònica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Roger Estruch Torras

Càrrec

coordinador de Projectes d'Administració Electrònica

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar els projectes que se li encomanin derivats de les accions departamentals necessàries per al compliment dels acords de Govern de desplegament de l'Administració electrònica i de la normativa vigent en aquesta matèria.

Proposar projectes de transformació de serveis presencials a serveis en línia, realitzant la descripció d'activitats i el diagrama de flux complementari, en cas necessari, valorant la necessitat d'intervenció administrativa, proposant l'ús de les solucions tecnològiques més adients i seleccionant la intervenció menys restrictiva i menys costosa possible, i participar en aquests projectes.

Analitzar els tràmits externs i interns implantats en la tramitació administrativa en línia amb l'objectiu de millorar el servei que es presta i incrementar l'efectivitat i l'eficiència en la utilització dels recursos disponibles al Departament i mesurar periòdicament els resultats per proposar adaptacions o noves millores.

Participar en les accions o mesures de simplificació administrativa, prioritzant l'ús de les eines corporatives en línia disponibles o a través d'eines reutilitzables o d'altres mètodes previstos a la normativa vigent.

Gestionar els requeriments d'interoperabilitat (PICA) i la implantació dels serveis corporatius d'Administració electrònica.

Elaborar la proposta de formularis normalitzats i documents d'informació adreçats a persones físiques o jurídiques, públiques o privades per garantir que les persones que s'adrecin al Departament puguin escollir el canal de relació més afí a les seves característiques.

Participar en els estudis i en les anàlisis dels sistemes de gestió del Departament en què intervé el Gabinet Tècnic, per valorar si és factible la implementació de nous serveis d'Administració electrònica.

Col·laborar en el disseny del Mapa de processos del Departament i participar en l'elaboració dels informes periòdics d'estandardització i priorització de processos que serveixin per definir estratègies d'implementació d'Administració electrònica.

Formar i assessorar les unitats del Departament sobre projectes d'Administració electrònica i vetllar i donar el suport tècnic necessari per una correcta gestió del canvi en les unitats implicades en la implantació de les tecnologies de la informació als serveis i tràmits de la seva competència.

Participar en els estudis d'anàlisi de polítiques públiques per a l'impuls de l'Administració electrònica.
Qualsevol altra que se li encomani de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya