Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Formació i Desenvolupament

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ana Isabel Moncayola Tarres

Càrrec

cap de l'Àrea de Formació i Desenvolupament

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a l'Àrea de Formació i Desenvolupament, que es configura com a àrea funcional, les funcions
següents:
a) Proposar, consensuar, planificar, difondre i avaluar les activitats formatives del personal del Departament.
b) Establir els criteris i procediments que es concretin en itineraris formatius per aconseguir l'adequació de la
persona al lloc de treball.
c) Impulsar, coordinar i supervisar la detecció de necessitats formatives entre el personal del Departament
assessorant les unitats directives, tenint en compte els continguts funcionals de cada lloc de treball.
d) Dissenyar, programar, coordinar i supervisar el pla de formació del personal del Departament, tenint en
compte les necessitats detectades i les disponibilitats pressupostàries.
e) Impulsar la participació en les activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la
Generalitat, en particular en relació amb els cursos de formació sobre polítiques i drets de les dones.
f) Representar el Departament en les comissions i els grups de treball de responsables de formació per
contribuir a la implantació del model de formació de la Generalitat fent d'enllaç entre l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya i les diferents unitats del Departament per a la difusió i gestió de les demandes
formatives.
g) Dinamitzar i impulsar noves metodologies aplicades a la formació, així com proposar experiències formatives
innovadores que tinguin un impacte positiu en la qualitat del servei i en el desenvolupament professional de les
persones.
h) Establir, fer el seguiment i interpretar els indicadors d'avaluació i de control de la gestió de la formació.
i) Fer el manteniment del registre informàtic de totes les activitats formatives realitzades pel personal del
Departament.
j) Concretar propostes de coordinació entre les diferents institucions i organismes dedicats a la formació i al
reconeixement de les competències professionals de l'àmbit del Departament.
k) Promoure la participació de les diferents unitats del Departament en la identificació d'oportunitats de millora
afavorint el coneixement diferencial de cadascuna d'elles.
l) Establir noves vies per potenciar l'impuls i el suport al desenvolupament de les persones del Departament realitzant activitats formatives orientades a acompanyar-les en el seu desenvolupament professional.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya