Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Assistència i Coordinació Institucional

    Organigrama

Responsable

Sr.   Víctor Serna i Mont-Ros

Càrrec

subdirector general d'Assistència i Coordinació Institucional (e.f.)

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57 / 93 557 34 01
Fax
93 557 34 09
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon a la Subdirecció General d'Assistència i Coordinació Institucional l'exercici de les funcions següents:

a) Informar la Direcció General dels projectes normatius relacionats amb la Inspecció de Treball i les seves activitats i proposar-li'n.
b) Donar suport i assistència tècnica als òrgans de la Inspecció de Treball per al desenvolupament de les seves funcions inspectores, de comprovació i de control, mitjançant l'establiment d'instruccions, de criteris tècnics, operatius i de funcionament intern.
c) Coordinar la política de comunicació i de relacions institucionals de la Direcció General en col·laboració amb l'Observatori del Treball i Model Productiu.
d) Planificar i executar la cooperació i col·laboració institucional en matèria d'inspecció de treball i seguretat social amb les autoritats laborals, els òrgans i les entitats de les administracions públiques autonòmiques, estatals i supraestatals que es determinin.
e) Planificar i coordinar l'execució dels plans i programes de formació del personal de la Direcció, en l'àmbit del Pla de formació del Departament.
f) Vetllar per la disposició adequada dels recursos, mitjans i equipaments per al funcionament eficaç de la Direcció General, fent propostes de dotacions, recursos i inversions.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya