Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Estratègia i Ordenació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ignacio Fernández García

Càrrec

Subdirector general d'Estratègia i Ordenació

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57 / 93 557 34 01
Fax
93 557 34 09
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon a la Subdirecció General d'Estratègia i Ordenació l'exercici de les funcions següents:

a) Planificar i proposar els objectius de les actuacions inspectores.

b) Proposar a la Direcció General els criteris d'execució, els protocols i els mètodes d'actuació dels plans, els programes i les accions de la Direcció General.

c) Vetllar per la unitat i la integració de la informació del sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i coordinar l'anàlisi i el tractament de les dades i la seva accessibilitat per al Gabinet Tècnic.

d) Coordinar l'estudi i l'anàlisi del grau de compliment de la legislació de l'ordre social, i la detecció i la identificació de les irregularitats i modalitats de frau detectades per la Inspecció de Treball no cobertes per les disposicions legals.

e) Planificar i supervisar l'elaboració d'informes, memòries i estadístiques de la Direcció General.

f) Dirigir el control i la supervisió del funcionament intern de la Direcció General, i avaluar-ne periòdicament la gestió, els resultats i el nivell d'eficàcia, d'eficiència i de qualitat del servei.

g) Supervisar i fer el seguiment de les actuacions inspectores i de comprovació i control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat, així com dels resultats i la qualitat.

h) Planificar i proposar els objectius de les actuacions de comprovació i de control de les condicions materials i tècniques de seguretat i salut laboral desenvolupades pel personal tècnic habilitat.

i) Elevar a la persona titular de la Direcció General la proposta d'habilitació de nous tècnics o tècniques per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut laboral i, si escau, la proposta de revocació de les habilitacions actuals.

j) Assessorar en l'actuació inspectora en matèria de seguretat i salut laboral i donar suport tècnic, especialment en relació amb els riscos ergonòmics, psicosocials i higiènics.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (18/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya