Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Serveis Generals i Administració

    Organigrama

Adreça
Carrer de Pau Claris, 138
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 496 05 74
Fax
93 496 05 72

Funcions

a) Coordinar i gestionar l'homologació de les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar la proposta de memòria anual relativa a l'execució dels estudis d'opinió i activitats del Centre corresponents a l'any anterior i elevar-la posteriorment a la direcció.

c) Supervisar i controlar la gestió econòmica i pressupostària, donar suport al director o directora en l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost del Centre i en el seguiment de la seva execució.

d) Coordinar els ajuts, beques i altres activitats de foment del Centre.

e) Dur a terme la gestió pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la gestió de pagaments.

f) Supervisar i coordinar l'administració del personal.

g) Supervisar i coordinar l'organització i el funcionament administratiu del Centre.

h) Supervisar i coordinar el pla de formació del personal del Centre.

i) Coordinar la contractació administrativa i la gestió patrimonial del Centre.

j) Coordinar l'elaboració, revisió i avaluació dels convenis amb altres administracions o entitats, així com els encàrrecs de gestió dels diferents departaments.

k) Planificar, supervisar i coordinar el manteniment de les instal·lacions i serveis del centre i els serveis generals.

l) Coordinar amb la resta d'àrees les mesures que s'han d'aplicar en matèria de protecció de dades.

m) Assessorar la direcció en les matèries de la seva competència.

n) Altres que li encomani la direcció.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya