Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Nadal Farreras

Càrrec

cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Dies amb horari especial
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Observacions

Durant un període de temps i amb caràcter excepcional l'OAC obrirà a les 8 h.

Aquesta oficina atén exclusivament amb cita prèvia. Podeu demanar la cita prèvia pels canals següents:
    Per demanar cita prèvia per al tràmit de Complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals de Renda garantida de ciutadania, també podeu trucar al telèfon 900 400 012

Funcions

a) Coordinar l'elaboració, l'actualització i la difusió, mitjançant els diversos canals establerts, de la informació sobre els serveis i productes que presta l'Administració de la Generalitat a Girona, d'acord amb la resta d'òrgans competents en la matèria i el model corporatiu d'atenció presencial.

b) Homogeneïtzar els criteris d'atenció presencial que prestin els diferents òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona, com també dels sistemes d'informació que hi estiguin vinculats.

c) Atendre i assessorar la ciutadania sobre els serveis i productes que presten els òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat.

d) Atendre i assessorar la ciutadania sobre els serveis i productes que presten les altres administracions presents al territori, sempre que sigui possible.

e) Donar informació a les persones interessades sobre l'estat de tramitació, o la situació en què es troben els serveis i productes sol·licitats a l'Administració de la Generalitat o als seus organismes, en funció de la disponibilitat dels mitjans informàtics i en el marc del la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

f) Efectuar els tràmits per facilitar l'atenció presencial i la prestació dels serveis i productes dels òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat als usuaris que s'hi adrecen, inclòs el registre de la documentació aportada, el cobrament de taxes i el tractament de les queixes i suggeriments, d'acord amb l'òrgan competent per raó de la matèria i el model corporatiu d'atenció presencial.

g) Coordinar les funcions d'atenció especialitzada a la ciutadania que prestin els òrgans adscrits als serveis territorials departamentals a Girona.

h) Coordinar i supervisar el funcionament del registre general d'entrada i sortida de documents i del registre intern dels diferents òrgans i organismes ubicats a les seus corporatives de la Generalitat a Girona.

i) Promoure la millora contínua i la simplificació de processos en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, així com elaborar i mantenir la carta de serveis de l'Oficina i establir indicadors de qualitat.

j) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (17/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya