Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Assumpta Rodeja i Estarriola

Càrrec

cap del Servei de Règim Interior

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 51 59
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Supervisar i controlar les obres, les instal·lacions, el manteniment, la seguretat i el suport logístic dels recursos i els espais de les seus corporatives dels serveis territorials a Girona.

b) Coordinar i supervisar la gestió patrimonial i l'inventari de béns mobles i immobles dels serveis territorials ubicats a les seus corporatives.

c) Planificar i supervisar el subministrament de productes, béns i serveis per als serveis territorials ubicats a les seus corporatives.

d) Portar a terme la planificació i la gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral per al personal adscrit a la Gerència de Serveis Comuns, d'acord amb la normativa vigent i en coordinació amb els òrgans competents en la matèria.

e) Elaborar la proposta de pressupost i coordinar i supervisar la gestió econòmica i pressupostària derivada de la delegació del Govern i dels serveis comuns que presta la Gerència.

f) Gestionar els assumptes relatius al personal adscrit a la Gerència de Serveis Comuns.

g) Coordinar l'arxiu central de la Delegació Territorial del Govern a Girona i el sistema de gestió documental de la seu corporativa, impulsant mesures d'avaluació i millora del sistema i dels serveis.

h) Assegurar l'organització i el manteniment dels fons documentals i la biblioteca comuns als serveis territorials ubicats a les seus corporatives.

i) Coordinar la implantació dels projectes corporatius de gestió documental digital i d'Administració electrònica, d'acord amb la resta d'òrgans competents en la matèria.

j) Gestionar l'elaboració i publicació dels continguts, els processos, les instruccions i els documents necessaris a la intranet per a una correcta operativa de tots els serveis comuns.

k) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Assumeix també les funcions de la Secretaria de la delegació territorial del Govern a Girona previstes a l'article 5 del Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.data actualització (18/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya