Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaume Torrent i Genís

Càrrec

gerent de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 51 59
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir l'organització i el funcionament administratiu dels serveis comuns dels òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona ubicats a les seus corporatives, en coordinació amb els òrgans competents.

b) Dirigir i coordinar la gestió documental dels serveis comuns dels òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona ubicats a les seus corporatives.

c) Dirigir els recursos logístics d'ús comú als òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona ubicats a la seus corporatives.

d) Formular la proposta de pressupost vinculada als serveis comuns que presti la Gerència als òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona ubicats a les seus corporatives.

e) Garantir l'atenció i l'assessorament a la ciutadania i el registre general dels diferents òrgans i organismes ubicats a les seus corporatives de l'Administració de la Generalitat a Girona, d'acord amb els òrgans competents en la matèria.

f) Elaborar, impulsar i supervisar els plans d'actuació en matèria d'organització, normalització de procediments, normalització documental i qualitat dels serveis que presta la mateixa Gerència i proposar i impulsar millores respecte dels serveis que presten els òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona, en coordinació amb la resta d'òrgans competents en la matèria.

g) Impulsar i promoure la definició i coordinació dels sistemes d'informació, l'arquitectura tecnològica i les comunicacions que han de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació necessàries per tal que la Gerència pugui prestar els serveis comuns, d'acord amb els òrgans i organismes competents en la matèria.

h) Assegurar la gestió i el suport administratiu de la delegació territorial del Govern de la Generalitat.

i) Proposar i avaluar la formació comuna del personal dels serveis territorials ubicats a les seus corporatives, d'acord amb els òrgans competents en la matèria.

j) Proposar les resolucions que hagi d'adoptar el/la delegat/ada territorial quan no correspongui a altres òrgans.

k) Impulsar i supervisar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores adscrits a la Gerència de Serveis Comuns i la programació i l'execució de l'acció preventiva corresponent, així com la promoció d'activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb els òrgans competents en la matèria.

l) Impulsar la implantació de sistemes de gestió ambiental a les seus corporatives.

m) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada per la persona titular de la Delegació.data actualització (18/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya