Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Responsable

Sra.   Agnès Russiñol i Amat

Càrrec

directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Adreça
Carrer de Puig i Xoriguer, 11-13
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 484 99 99
Fax
93 551 54 64
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

S-0800469-I

 

Funcions

a) Pel que fa al comerç:
 • Impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç i els serveis a Catalunya, tot afavorint l'ús de les eines que aporten les noves tecnologies i la societat del coneixement en el sector comercial català.
 • Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel que fa referència a la promoció comercial.
 • Impulsar actuacions de millora per als diferents col·lectius de comerciants, orientades al creixement de les empreses que els integren.
 • Fomentar la modernització i l'adaptació a l'entorn actual del detallista, tot contribuint a la millora de la seva competitivitat.
 • Impulsar la millora de l'entorn de competència pel que fa a infraestructures logístiques, coneixement de la demanda, formació dels recursos humans i totes aquelles accions orientades a la millora de la competitivitat del sector comercial català.
 • Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la qualificació i professionalització de l'activitat comercial i de serveis.
 • Impulsar actuacions en matèria d'imatge, divulgació i comunicació del sector comercial català.
 • Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'activitat firal.
 • Fomentar la comercialització de productes agroalimentaris, en coordinació amb el departament competent en la matèria.
 • Fer anàlisi de les tendències del sector del comerç, del sector agroalimentari i dels serveis i del seu mercat, i gestionar la informació i el coneixement del sector.
b) Pel que fa a l'artesania:
 • Afavorir la modernització i adaptació a l'entorn actual de l'estructura artesanal de Catalunya en tots els àmbits: producció, disseny, imatge i publicitat, creació de marca i comercialització.
 • Fomentar la representació, la presència i el coneixement, tant a Catalunya com a l'exterior, del sector de l'artesania catalana.
 • Posar en valor l'acreditació del carnet d'artesà en les dues modalitats, cultural i professional.
 • Fomentar el patrimoni artesanal a nivells de qualitat i excel·lència.
 • Vetllar per la formació artesanal i per la vinculació amb la reinserció laboral i cohesió social.
 • Promoure l'associacionisme i garantir els canals de comunicació amb el sector.
 • Fer anàlisi de les tendències del sector de l'artesania i dels serveis i del seu mercat. Gestionar la informació i el coneixement del sector.

c) Pel que fa a la moda:
Fomentar la difusió de la moda catalana, dins i fora del seu territori, mitjançant les diferents actuacions:
 • Establiment de vincles col·laboratius amb el sector de la moda.
 • Foment del talent emergent, els dissenyadors independents i les marques consolidades.
 • Suport a la creativitat, el disseny i la productivitat de l'àmbit de la moda.
 • Fer anàlisi de les tendències del sector de la moda i dels serveis i dels seus mercats. Gestionar la informació i el coneixement d'aquests sectors.

d) Altres funcions:
Foment de la comercialització de productes catalans que requereixin un suport específic per no disposar de les eines o canals de distribució necessaris per a la seva comercialització, mitjançant la coordinació amb el departament competent en la matèria implicada.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (22/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya