Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Com a òrgan col·legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en matèria de foment de la recerca i el desenvolupament científic, la innovació i la transferència, les seves funcions són:

a) La priorització i proposta d'aprovació pel Govern de polítiques coordinades, aplicacions pressupostàries, plans generals i estratègics i programes conjunts de recerca i innovació, a proposta dels departaments competents.

b) La coordinació interdepartamental del desenvolupament de les polítiques i els programes de recerca i innovació.

c) L'avaluació i valoració de les polítiques i els programes de recerca i innovació a l'efecte de llur continuïtat, modificació o substitució.

d) La promoció de les avaluacions sistèmiques periòdiques en recerca, desenvolupament i innovació, d'acord amb l'article 11.

e) L'elaboració i aprovació de l'estratègia catalana de ciència oberta, l'estratègia catalana d'igualtat de gènere en la ciència i altres estratègies que es formulin, i llur actualització posterior. Per a exercir aquesta funció, la Comissió ha de tenir el suport i l'assessorament d'experts i tècnics en la matèria corresponent.

f) Les altres funcions que li atribueixi el Govern.


Components

La presidència correspon al president de la Generalitat o a la persona en qui delegui.

Les quatre vicepresidències corresponen, per aquest ordre, als titulars dels departaments competents en matèria de recerca i universitats, en matèria d'empresa, en matèria de salut i, la quarta, al titular del departament competent en matèria d'economia; o a les persones en qui deleguin, amb rang orgànic mínim de director general del departament corresponent.

Un representant de cada departament de la Generalitat amb implicació pressupostària en recerca i innovació. Aquests representants han de tenir el rang orgànic mínim de director general i han d'ésser designats pel conseller titular de la matèria corresponent. Representantsdata actualització (23/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya