Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Laboratori de Salut Pública al Camp de Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Lluís Tous

Càrrec

Cap de Secció

Adreça
Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54
Població
43002  Tarragona
Telèfon
977 22 41 51

Funcions

a) Planificar i coordinar els recursos humans i materials assignats al laboratori.
b) Comprovar la conformitat dels productes alimentaris, les aigües i altres objectes d'anàlisi amb les
disposicions dirigides a prevenir els riscs per a la salut pública i protegir els interessos dels consumidors, i amb
les directrius dels plans de seguretat alimentària i de salut a Catalunya.
c) Validar les anàlisis realitzades per les diferents àrees tècniques del laboratori.
d) Verificar l'acreditació dels laboratoris que realitzin tasques de control oficial d'acord amb les exigències de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per un òrgan d'acreditació reconegut que compleixi la norma UNE-EN
ISO/IEC 17011.2004.
e) Comprovar la veracitat de les declaracions responsables prèvies al funcionament presentades pels
laboratoris de salut ambiental i alimentària inscrits en el seu àmbit territorial i gestionar les tasques de control
dels requisits necessaris per a l'exercici de la seva activitat d'acord amb la normativa vigent.
f) Coordinar les seves actuacions amb els altres laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i
alimentària d'utilització pública creada per regulació específica.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (22/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya