Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Laboratori de Salut Pública a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Neus Madrenys Brunet

Càrrec

Cap de Secció

Adreça
Carrer del Sol, 15
Població
17004  Girona
Telèfon
972 20 00 54
Fax
972 94 14 34

Funcions

A les seccions de Laboratori de Salut Pública a Girona, a Lleida i al Camp de Tarragona, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:
a) Planificar i coordinar els recursos humans i materials assignats al laboratori.
b) Comprovar la conformitat dels productes alimentaris, les aigües i altres objectes d'anàlisi amb les disposicions dirigides a prevenir els riscs per a la salut pública i protegir els interessos dels consumidors, i amb les directrius dels plans de seguretat alimentària i de salut a Catalunya.
c) Validar les anàlisis realitzades per les diferents àrees tècniques del laboratori.
d) Verificar l'acreditació dels laboratoris que realitzin tasques de control oficial d'acord amb les exigències de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per un òrgan d'acreditació reconegut que compleixi la norma UNE-EN ISO/IEC 17011.2004.
e) Comprovar la veracitat de les declaracions responsables prèvies al funcionament presentades pels laboratoris de salut ambiental i alimentària inscrits en el seu àmbit territorial i gestionar les tasques de control dels requisits necessaris per a l'exercici de la seva activitat d'acord amb la normativa vigent.
f) Coordinar les seves actuacions amb els altres laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública creada per regulació específica.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (28/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya