Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Laboratori de Salut Pública a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Neus Madrenys Brunet

Càrrec

Cap de Secció

Adreça
Carrer del Sol, 15
Població
17004  Girona
Telèfon
972 94 14 34

Funcions

A les seccions de Laboratori de Salut Pública a Girona, a Lleida i al Camp de Tarragona, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions següents:
a) Planificar i coordinar els recursos humans i materials assignats al laboratori.
b) Comprovar la conformitat dels productes alimentaris, les aigües i altres objectes d'anàlisi amb les disposicions dirigides a prevenir els riscs per a la salut pública i protegir els interessos dels consumidors, i amb les directrius dels plans de seguretat alimentària i de salut a Catalunya.
c) Validar les anàlisis realitzades per les diferents àrees tècniques del laboratori.
d) Verificar l'acreditació dels laboratoris que realitzin tasques de control oficial d'acord amb les exigències de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per un òrgan d'acreditació reconegut que compleixi la norma UNE-EN ISO/IEC 17011.2004.
e) Comprovar la veracitat de les declaracions responsables prèvies al funcionament presentades pels laboratoris de salut ambiental i alimentària inscrits en el seu àmbit territorial i gestionar les tasques de control dels requisits necessaris per a l'exercici de la seva activitat d'acord amb la normativa vigent.
f) Coordinar les seves actuacions amb els altres laboratoris de la xarxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública creada per regulació específica.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (27/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya