Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Protecció de la Salut a Girona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Luis Aragonés Martín

Càrrec

cap del Servei de Protecció de la Salut a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 57 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Als serveis de Protecció de la Salut previstos de les lletres g) a i), inclusivament, de l'apartat 3 de l'article 70
i a les lletres i) i j) de l'apartat 3 de l'article 71, en l'àmbit territorial respectiu, els corresponen les funcions
següents:
a) Planificar, programar i harmonitzar en el seu àmbit territorial, juntament amb els responsables dels
serveis de salut pública, el desplegament i l'aplicació dels programes, protocols i procediments aprovats per la
Subdirecció General de Protecció de la Salut.
b) Impulsar, coordinar i supervisar en el territori la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut
pública sobre protecció de la salut i les funcions relacionades.
c) Supervisar i coordinar la gestió de les alertes i les investigacions ambientals i alimentàries lligades als
brots en el seu àmbit territorial.
d) Proposar el tràmit de procediment d'autorització, registre i acreditació dels establiments i dels centres que
ho requereixen en l'àmbit de la protecció de la salut.
e) Col·laborar en la coordinació i el funcionament dels sistemes i de les aplicacions informàtiques de suport.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquicsdata actualització (05/04/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya