Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor de les Polítiques de Joventut

Responsable

Sra.   Àngels Piedrola i Gómez

Càrrec

responsable del Consell Assessor de les Polítiques de Joventut

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 483 84 01 / 93 483 83 83
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Òrgan consultiu de la Direcció General de Joventut en polítiques de joventut integrat per persones expertes i representatives del món juvenil.

Funcions

  • Informar, acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions entorn del procés d'avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya actualment vigent.
  • Informar, acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions en l'elaboració dels nous plans nacionals de joventut de Catalunya.
  • Acompanyar i facilitar recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques establertes pel nous plans nacionals de joventut de Catalunya.
  • Assessorar sobre els projectes normatius i els instruments de planificació i d'operativitat dels nous plans nacionals de joventut de Catalunya que li siguin consultats.
  • Assessorar sobre altres projectes normatius i instruments de planificació que, en l'àmbit de polítiques de joventut, li siguin consultats.
  • Assessorar sobre les directrius generals de les polítiques amb repercussions sobre les polítiques de joventut
  • Proposar actuacions de recerca en l'àmbit de les polítiques de joventut.
Totes les funcions del Consell Assessor seran dutes a terme incorporant la perspectiva de gènere i de les dones.

Components

El Consell Assessor de les Polítiques de Joventut està integrat per la presidència, 3 vicepresidències, un màxim de 15 vocalies i una secretaria.

Presidència:
La persona titular de la Direcció General de Joventut.

Vicepresidències:
El/la president/a del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un/a representant de l'Associació de Municipis de Catalunya i un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

Vocalies:
Un màxim de 15 vocalies designades per la persona titular de la presidència del Consell Assessor, que hauran de ser persones expertes i representatives del món juvenil, de l'estudi de les polítiques públiques procedents majoritàriament de l'àmbit acadèmic, o bé especialitzades en l'àmbit de les polítiques socials i estat del benestar, treball, immigració, gènere i participació.

Secretaria:
Actuarà com a secretari/tària del Consell Assessor una persona adscrita a la Direcció General de Joventut designada per la persona titular de la Direcció General de Joventut.

La composició i posterior renovació de les persones membres de l'òrgan regulat per aquesta Ordre respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes.

En cas d'absència o malaltia, les persones membres del Consell Assessor no vinculades a la Direcció General de Joventut no poden delegar la seva representació en una altra persona.

El Consell Assessor podrà convidar a les seves reunions aquelles persones que, per les seves condicions o coneixements especials, consideri convenient per debatre temes concrets.

L'assistència a les sessions del Consell Assessor no genera dret a percebre dietes ni indemnitzacions als seus membres.


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya