Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (EADOP)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carlota Oliver de Querol

Càrrec

cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 20-30 2a. planta
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 292 54 00
Fax
93 292 54 35

Observacions

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que és dirigida pel/per la coordinador/a del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, depèn funcionalment de la Direcció General de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions per a tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions de l'Entitat, i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat, i actua coordinadament amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de la Presidència.

Funcions

Desenvolupar, executar i fer el seguiment de les actuacions en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, garantint l'alineació de les TIC amb els objectius estratègics i operatius de l'Entitat.

Elaborar, desenvolupar, implantar i actualitzar el Pla director de TIC de l'Entitat com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d'informació, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació del DOGC i al conjunt de l'Entitat.

Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC de l'Entitat derivades del Pla director per tal d'avaluar-ne els resultats, i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts pels subministradors externs.

Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions en aquesta matèria, derivades del Pla director de l'Àrea TIC.

Adoptar i difondre a l'Entitat els mètodes de desenvolupament, les normes, els estàndards i els protocols sobre les TIC, d'acord amb la política corporativa de l'Administració de la Generalitat.

Participar en el Pla estratègic i Pla director de l'EADOP i donar-hi suport, identificant estratègies d'evolució i innovació per a la millora del cicle de vida dels serveis de publicació mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el marc de l'administració electrònica, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i l'aplicabilitat d'innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat.

Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb la política corporativa.

Definir la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat, amb garantia de la capacitat de satisfer els nivells de servei i vetllar per la continuïtat d'aquests serveis.

Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional de les TIC de l'Entitat com un actiu de l'Administració de la Generalitat.

Mantenir i gestionar les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts al contracte de serveis de telecomunicacions i d'informàtica vigent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.



data actualització (21/12/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya