Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Antoni Solé i Villanueva

Càrrec

cap de Servei d'Organització

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei d'Organització li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i
dimensionament de recursos.
b) Elaborar els estudis i encarregar-se de l'anàlisi quant a les normes que vinculen un procés administratiu, així com coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, tràmits administratius i tècniques de gestió.
c) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis.
d) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes
d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.
e) Establir i posar en marxa mesures destinades a millorar l'accés de la ciutadania al Departament i les relacions entre la ciutadania  i el Departament, així com les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministrattives.
f) Elaborar i implementar el desenvolupament dels serveis electrònics adreçats a la ciutadania i a les empreses
i ens locals, i analitzar els requeriments tecnològics dels projectes d'administració electrònica.
g) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la
informació i les comunicacions, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
h) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions
necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de l'execució en coordinació
amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
i) Col·laborar en el disseny i la implementació de programes interdepartamentals dins del seu àmbit
d'actuació.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (22/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya