Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i de la Gestió d'Usuaris

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Piqué Perpiñá

Càrrec

responsable de les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i de la Gestió d'Usuaris

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar i fer el seguiment dels processos de dimensionament del Departament.

Planificar i executar les activitats de gestió de les modificacions de la relació de llocs de treball derivades de les normes d'estructura del Departament i dels processos de reestructuració.

Analitzar les propostes i demandes de modificació de les unitat directives de Departament i valorar-ne la seva viabilitat (conformitat i adequació al marc legal vigent; viabilitat econòmica o pressupostària).

Emetre informes respecte de les propostes de creació, modificació i supressió de llocs de treball presentades per les diferents unitats departamentals.

Confeccionar els fitxers de creació, modificació i baixa dels llocs de treball.

Elaborar, seguint els criteris departamentals, els qüestionaris de descripció de llocs de treball.

Comunicar els acords de la Comissió Tècnica de la Funció Pública a les diferents unitats directives del Departament.

Comunicar els acords de la Comissió Tècnica de la Funció Pública que tinguin incidència en nòmina al Servei de Personal.

Relacionar-se amb el Servei de Gestió de Llocs de Treball de la Direcció General de la Funció Pública, per tal de fer el seguiment de les propostes de modificació de la relació de llocs de treball (RLT).

Elaborar els informes tècnics justificatius de les propostes de modificació de la RLT.

Elaborar els manuals de tasques i responsabilitats bàsiques que conformen el Manual d'Organització del Departament.

Informar i assessorar les diferents unitats directives sobre les qüestions relacionades amb la relació de llocs de treball del Departament.

Mantenir la base de dades departamental de seguiment de les propostes de modificació de la RLT.

Dirigir i supervisar el manteniment de l'arxiu del Servei de Planificació de Recursos Humans.

Gestionar els usuaris i les incidències EPOCA del Departament.

Gestionar els usuaris i les incidències dels aplicatius de suport per a la gestió dels recursos humans (GIP, SIP, DataSet Web Server, DLT, GLT,...) del Departament.

Realitzar altres funcions i activitats que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

data actualització (04/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya