Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recerca i Innovació en Salut

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Llavayol i Giralt

Càrrec

sub-directora general de Recerca i Innovació en Salut

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 70
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Sub-direcció General de Recerca i Innovació en Salut li corresponen les funcions següents:
a) Proposar les directrius de política científica i d'innovació en ciències de la salut a Catalunya a l'empara dels diferents plans estratègics de recerca i innovació en salut aprovats pel Govern.
b) Proposar un sistema d'informació de la recerca i la innovació en ciències de la salut a Catalunya alineat amb el que el Departament competent en matèria de recerca desenvolupi per aplicar-lo de manera general.
c) Avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica en la salut i en la qualitat de vida en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
d) Avaluar la viabilitat de nous projectes institucionals de recerca i d'innovació, així com impulsar i proposar mesures de correcció en els projectes institucionals de recerca i d'innovació existents.
e) Ordenar i coordinar les estructures de recerca i d'innovació: instituts d'investigació sanitària, centres de recerca, centres d'investigació biomèdica en xarxa, xarxes, programes, centres de tecnologies mèdiques, etc., amb l'objectiu de generar sinergies.
f) Establir un sistema d'assignació de recursos econòmics als centres i programes de recerca i innovació en salut.
g) Proposar mesures per actualitzar la política de recursos humans destinats a la recerca i la innovació, fent especial atenció a la carrera professional dels investigadors i a la seva formació, així com a la del personal dedicat a tasques de transferència del coneixement i de la tecnologia.
h) Fomentar les relacions dels centres generadors de coneixement amb les universitats i les empreses.
i) Establir un sistema de relacions eficients amb el sistema català de ciència i tecnologia en ciències de la salut i, especialment, amb el departament competent en matèria de recerca.
j) Potenciar les relacions institucionals del Departament de Salut pel que fa a la recerca i la innovació amb els òrgans competents en l'àmbit estatal, de la Unió Europea i mundial.
k) Fomentar estratègies d'innovació en ciències de la salut, promovent la valoració i la gestió de la innovació en els agents del sistema de salut, amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria en el camp de les tecnologies mèdiques.
l) Fomentar, implementar i facilitar els instruments per captar recursos competitius, contractes amb empreses i donacions procedents del mecenatge.
m) Proposar mesures per garantir els principis ètics i la integritat en les activitats de recerca.
n) Actuar en nom i representació de la Direcció General en la interlocució ordinària davant dels diferents organismes i entitats en relació amb l'exercici de les funcions que preveuen les lletres c), d), f), g) i h).
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui delegada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (31/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya