Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Administració i Suport Territorial a la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sr.   Just Cortés Arévalo

Càrrec

cap de Servei d'Administració i Suport Territorial a la Catalunya Central

Adreça
Carrer de la Muralla del Carme, 7
Població
08241  Manresa

Funcions

a) Coordinar l'elaboració del pressupost, col·laborar en la gestió i fer-ne el seguiment, tant en els capítols
d'ingressos com en els de despeses.
b) Planificar les necessitats de contractació i fer el seguiment del compliment de les obligacions dels
contractistes.
c) Coordinar l'execució dels projectes d'actuació en matèria de sistemes d'informació, estàndards i
tecnologies informàtiques i comunicacions.
d) Gestionar els recursos humans del seu àmbit territorial pel que fa a la selecció, la gestió, el règim jurídic
del personal i les activitats de formació, i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
e) Gestionar i administrar els recursos materials i informàtics del seu àmbit, així com coordinar el règim
interior i els serveis generals.
f) Dirigir i impulsar l'execució dels models de qualitat per a la gestió administrativa basats en criteris de
millora contínua.
g) Col·laborar en la negociació, proposta i seguiment de l'execució dels convenis de col·laboració per a la
prestació de serveis de salut pública amb els ens locals.
h) Donar suport jurídic i tramitar els expedients administratius dels assumptes que ho requereixin en l'àmbit
de les funcions del seu àmbit territorial.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (16/11/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya