Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Ingressos i Tresoreria

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ester Gil Saumell

Càrrec

responsable d'Ingressos i Tresoreria

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 20 06
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Controlar les habilitacions i subhabilitacions del Departament, el fons de maniobra i els comptes corrents.

Supervisar l'arqueig i els llibres de comptabilitat de les habilitacions i subhabilitacions.

Participar en l'elaboració del pressupost d'ingressos del Departament, així com el de les entitats que en depenen, i preparar les liquidacions d'ingressos mensuals.

Coordinar el procediment de tramitació dels ingressos en tots els seus àmbits: devolució d'ingressos indeguts, ajornament de sancions, reclamacions d'ingressos i liquidacions, certificacions de descobert i la seva adequació.

Controlar l'execució dels comptes corrents del Departament i les relacions amb les entitats financeres.

Proposar i elaborar les generacions de crèdit al pressupost del Departament i fer-ne el seguiment.

Preparar les liquidacions periòdiques dels diferents impostos: IVA, IRPF, així com l'emissió dels certificats de retenció corresponents.

Qualsevol altra funció que se li encomani.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

data actualització (19/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya