Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Pau Cugat Hernández

Càrrec

secretària dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida

Adreça
Carrer de Vallcalent, 1
Població
25006  Lleida
Telèfon
973 03 29 02
Fax
973 03 29 10

Funcions

Donar suport al/a la director/a en els actes de representació del Departament en el seu àmbit funcional.

Dirigir la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit territorial corresponent.

Gestionar els servei generals de majordomia, règim interior i atenció al públic i la implantació dels programes de seguretat i salut laboral.

Col·laborar en la programació, organització i avaluació de les activitats formatives i gestionar la participació del personal adscrit.

Establir canals de comunicació amb els òrgans de representació dels treballadors.

Controlar la contractació dels serveis generals que afecten els serveis dependents dels Serveis Territorials, inclosos manteniment i informàtica.

Actuar com a responsable de l'habilitació dels Serveis Territorials.

Impulsar i desenvolupar els programes d'actuació que determini el Departament i en especial aquells que tinguin per objecte millorar l'atenció als ciutadans.

Dur a terme les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de joc i d'espectacles, de protecció civil, de seguretat privada i de participació i relacions institucionals.

Dur a terme les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de salut laboral.

Gestionar i controlar el correcte funcionament de l'arxiu dels Serveis Territorials.

Gestionar el Registre General de les Disposicions dels Serveis Territorials.

Emetre certificacions del tràmit d'informació pública d'anuncis i edictes.

Gestionar i controlar la formació del personal dels Serveis Territorials. Col·laborar amb la formació que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitza en el territori.

Gestionar els tràmits pertinents davant les normes legals del Departament.

Coordinar les actuacions necessàries per a la posta en marxa i funcionament posterior dels espais on ubicar als diferents serveis o unitats del Departament en el territori.

Dur a terme qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors.


data actualització (25/05/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya