Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria dels Serveis Territorials d'Interior a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Àngels Duran Juanola

Càrrec

secretària dels Serveis Territorials d'Interior a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 57 67
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport al director o directora en els actes de representació del Departament en el seu àmbit funcional.

Dirigir la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit territorial corresponent.

Col·laborar en la programació, organització i avaluació de les activitats formatives i gestionar la participació del personal adscrit.

Establir canals de comunicació amb els òrgans de representació dels treballadors.

Revisar la contractació dels serveis generals que afecten els serveis dependents dels Serveis Territorials, inclosos manteniment i informàtica, i canalitzar les demandes a la Gerència de Serveis Comuns.

Actuar com a responsable de l'habilitació dels Serveis Territorials.

Proposar programes d'actuació que determini el Departament i en especial aquells que tinguin per objecte millorar l'atenció als ciutadans.

Dur a terme les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria d'espectacles, de protecció civil i de seguretat privada.

Dirigir i controlar l'aplicació correcta de la normativa vigent en matèria de salut laboral en el personal que depèn dels Serveis Territorials.

Controlar l'aplicació dels codis de classificació en la documentació viva dels Serveis Territorials.

Gestionar el Registre General de les Disposicions dels Serveis Territorials.

Emetre certificacions del tràmit d'informació pública d'anuncis i edictes.

Gestionar i controlar la formació del personal dels Serveis Territorials i col·laborar amb la formació que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitza al territori.

Gestionar els tràmits pertinents davant les normes legals del Departament.

Dur a terme qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (25/11/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya