Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances

    Organigrama

Responsable

Sr.   Eduard Domènech Morell

Càrrec

cap del Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Preparar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques necessaris per contractar pòlisses d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances.

b) Analitzar els riscos i garanties coberts i fer propostes sobre els riscos i garanties a cobrir en l'anualitat següent, segons la sinistralitat que hi hagi hagut.

c) Donar resposta a les necessitats de cobertura d'assegurances plantejades pels departaments i estimar i facilitar el cost de cobertura.

d) Distribuir als departaments els costos de contractació d'assegurances de manera periòdica i, com a mínim, anualment.

e) Gestionar i custodiar els expedients de contractació d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances tramitats per la Generalitat de Catalunya.

f) Emetre informe sobre els contractes d'assegurances que tramiten la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic dependents majoritàriament de la Generalitat de Catalunya, i proposar models de plecs de bases tècniques per facilitar la contractació d'assegurances de les entitats esmentades; també preparar circulars informatives sobre els contractes d'assegurances tramitats i millorar els models de comunicació de suplements d'altes i baixes.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (10/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya