Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances

    Organigrama

Responsable

Sr.   Eduard Domènech Morell

Càrrec

cap del Servei de Contractació i Suport en Matèria d'Assegurances

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46

Funcions

a) Preparar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques necessaris per contractar pòlisses d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances.

b) Analitzar els riscos i garanties coberts i fer propostes sobre els riscos i garanties a cobrir en l'anualitat següent, segons la sinistralitat que hi hagi hagut.

c) Donar resposta a les necessitats de cobertura d'assegurances plantejades pels departaments i estimar i facilitar el cost de cobertura.

d) Distribuir als departaments els costos de contractació d'assegurances de manera periòdica i, com a mínim, anualment.

e) Gestionar i custodiar els expedients de contractació d'assegurances, de mediadors d'assegurances i de perits taxadors d'assegurances tramitats per la Generalitat de Catalunya.

f) Emetre informe sobre els contractes d'assegurances que tramiten la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic dependents majoritàriament de la Generalitat de Catalunya, i proposar models de plecs de bases tècniques per facilitar la contractació d'assegurances de les entitats esmentades; també preparar circulars informatives sobre els contractes d'assegurances tramitats i millorar els models de comunicació de suplements d'altes i baixes.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (14/07/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya