Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jonatan Ferreras Roman

Càrrec

Cap del Servei de Gestió Mobiliària i Immobiliària

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Supervisar i impulsar la tramitació dels expedients corresponents a l'explotació del patrimoni immobiliari: arrendaments a favor de tercers, cessions d'ús i de domini, alienacions, autoritzacions d'ocupació temporals, i concessions demanials.
b) Organitzar, controlar i gestionar els ingressos i despeses que genera l'explotació i manteniment del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.
c) Establir i fer el seguiment dels programes de control de gestió dels recursos disponibles, analitzar-ne els resultats i fer propostes per millorar la prestació del servei.
d) Exercir la inspecció i el control del patrimoni immobiliari.
e) Administrar, explotar i defensar extrajudicialment el patrimoni immobiliari.
f) Emetre informes sobre els esborranys de les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries, en l'àmbit de les seves competències.
g) Formar i mantenir les dades alfanumèriques de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.
h) Coordinar el disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'inventari tots els moviments jurídics, administratius i econòmics que afectin la gestió patrimonial.
i) Elaborar les certificacions sobre el contingut de l'inventari general, informar periòdicament de les magnituds econòmiques de l'inventari i avaluar-ne els resultats.
j) Fer propostes i estudis economicofinancers en relació amb el mòdul d'imputació de la despesa immobiliària i establir programes de control de la gestió dels recursos per millorar-ne l'eficiència.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (11/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya