Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Immobiliària

    Organigrama

Responsable

Sra.   María Paz Freijanes Sangroniz

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46

Funcions

a) Supervisar i impulsar la tramitació dels expedients corresponents a l'explotació del patrimoni immobiliari: arrendaments a favor de tercers, cessions d'ús i de domini, alienacions, autoritzacions d'ocupació temporals, i concessions demanials.
b) Organitzar, controlar i gestionar els ingressos i despeses que genera l'explotació i manteniment del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.
c) Establir i fer el seguiment dels programes de control de gestió dels recursos disponibles, analitzar-ne els resultats i fer propostes per millorar la prestació del servei.
d) Exercir la inspecció i el control del patrimoni immobiliari.
e) Administrar, explotar i defensar extrajudicialment el patrimoni immobiliari.
f) Emetre informes sobre els esborranys de les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries, en l'àmbit de les seves competències.
g) Formar i mantenir les dades alfanumèriques de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.
h) Coordinar el disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'inventari tots els moviments jurídics, administratius i econòmics que afectin la gestió patrimonial.
i) Elaborar les certificacions sobre el contingut de l'inventari general, informar periòdicament de les magnituds econòmiques de l'inventari i avaluar-ne els resultats.
j) Fer propostes i estudis economicofinancers en relació amb el mòdul d'imputació de la despesa immobiliària i establir programes de control de la gestió dels recursos per millorar-ne l'eficiència.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (15/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya