Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lidia Domingo Ferrer

Càrrec

subdirectora general d'Avaluacions Mèdiques

Adreça
Avinguda de Vallcarca, 169-205 Edifici Puigmal (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 511 94 00
Fax
93 511 94 16
Contacte

Funcions

A la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques li corresponen les funcions següents:
a) Coordinar el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
b) Impulsar les principals línies estratègiques en el control de la incapacitat que duen a terme l'atenció primària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les entitats col·laboradores (mútues d'accidents laborals i malalties professionals) i les empreses.
c) Dur a terme avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable.
d) Efectuar avaluacions mèdiques de les persones amb possible incapacitat funcional per exercir determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.
e) Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial.
f) Coordinar el disseny, el desenvolupament i la implantació del pla de sistemes d'informació i gestió.
g) Elaborar i difondre protocols de patologies mèdiques; detectar les necessitats formatives en matèria d'avaluació mèdica i coordinar la realització de la formació amb les unitats del Departament competents en la matèria.
h) Realitzar projectes d'investigació i estudis comparatius en l'àmbit competencial.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
85.2 En l'exercici de les seves funcions, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.
85.3 La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques s'estructura en les unitats següents:
a) Servei d'Avaluació Medicolegal.
b) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central.
c) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central.
d) Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Entitats Col·laboradores a Barcelona i Catalunya Central.
e) Servei d'Avaluacions Mèdiques a Girona.
f) Servei d'Avaluacions Mèdiques a Lleida i Alt Pirineu i Aran.
g) Servei d'Avaluacions Mèdiques al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.data actualització (23/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya