Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès

    Organigrama

Responsable

Sra.   Gemma Capdevila Ponce

Càrrec

sub-directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 1a planta (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 33

Funcions

a) Dirigir i supervisar les propostes de disposicions normatives en els àmbits de competència de la Direcció General, l'elaboració de les quals no estigui atribuïda a la Comissió de Codificació de Catalunya.
b) Fer el seguiment de les propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya elaborades per la Comissió de Codificació de Catalunya, i promoure la divulgació i el coneixement del dret propi.
c) Dirigir les actuacions relatives a l'assessorament de les entitats jurídiques i fixar els criteris d'actuació en els procediments, en l'àmbit de competència de la Direcció General.
d) Impulsar les actuacions relatives a la promoció, el foment i el suport de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Direcció General.
e) Supervisar les actuacions realitzades en els procediments d'inscripció d'actes i de publicitat registral dels diferents registres adscrits a la Direcció General.
f) Supervisar les actuacions orientades a garantir el correcte exercici dels drets d'associació i fundació i el compliment de les obligacions legals per part de les entitats.
g) Supervisar i coordinar les actuacions exercides en el marc de les funcions de protectorat de fundacions, fundacions especials i associacions d'utilitat pública.
h) Exercir les funcions de registre, control i fiscalització dels grups d'interès en el marc de la legislació vigent en matèria de transparència.
i) Planificar i supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost corresponent a l'àmbit de la Direcció General i dirigir i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable.
j) Assistir la Direcció General en la planificació, la coordinació i l'avaluació dels objectius anuals i elaborar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives d'altres institucions.
k) Dirigir i supervisar les actuacions relatives als sistemes de gestió de la informació per mitjà de les tecnologies de la informació.
l) Comandar i gestionar els recursos humans de la Subdirecció General i assistir la Direcció General en la coordinació de la resta d'unitats que en depenen.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya