Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i Aran

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Cristina Fes i López

Càrrec

cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i Aran

Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2
Població
25006  Lleida
Telèfon
973 70 16 00
Fax
973 24 65 62

Funcions

a) Coordinar l'elaboració del pressupost, col·laborar en la gestió i fer-ne el seguiment, tant en els capítols
d'ingressos com en els de despeses.
b) Planificar les necessitats de contractació i fer el seguiment del compliment de les obligacions dels
contractistes.
c) Coordinar l'execució dels projectes d'actuació en matèria de sistemes d'informació, estàndards i
tecnologies informàtiques i comunicacions.
d) Gestionar els recursos humans del seu àmbit territorial pel que fa a la selecció, la gestió, el règim jurídic
del personal i les activitats de formació, i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.
e) Gestionar i administrar els recursos materials i informàtics del seu àmbit, així com coordinar el règim
interior i els serveis generals.
f) Dirigir i impulsar l'execució dels models de qualitat per a la gestió administrativa basats en criteris de
millora contínua.
g) Col·laborar en la negociació, proposta i seguiment de l'execució dels convenis de col·laboració per a la
prestació de serveis de salut pública amb els ens locals.
h) Donar suport jurídic i tramitar els expedients administratius dels assumptes que ho requereixin en l'àmbit
de les funcions del seu àmbit territorial.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (02/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya