Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió i de Supervisió de Publicacions Oficials

    Organigrama

Responsable

Sra.   Dolors López Merino

Càrrec

sub-directora general de Gestió i de Supervisió de Publicacions Oficials

Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00

Funcions

Coordinar la gestió i tramitació de les convocatòries dels ordres del dia del Consell Tècnic i del Govern, i preparar les actes de les sessions, seguint les indicacions del director/a de l'Oficina del Govern.
 
Gestionar els documents i certificacions de documents generats com a conseqüència de l'adopció dels acords del Consell Tècnic i del Govern, i els actes de comunicació entre la Secretaria del Govern i el Parlament i altres òrgans estatutaris dels projectes de llei aprovats pel Govern i d'altres acords del Govern que requereixin aquest tràmit.
 
Formalitzar i arxivar les actes del Consell Tècnic i del Govern, i custodiar-les, així com els originals del Protocol de disposicions, el Llibre de lleis, el Llibre de decrets legislatius i el Llibre de decrets llei.
 
Tramitar la signatura i, si escau, la promulgació de les lleis, els decrets legislatius, els decrets llei i els decrets.
 
Tramitar i controlar la publicació oficial de les lleis, els decrets legislatius, els decrets llei, els decrets, els acords del Govern i la resta de disposicions i actes administratius de la Generalitat, llevat dels que adoptin la forma d'anunci, i vetllar pel compliment dels requisits formals que en cada cas siguin necessaris.
 
Supervisar el control, abans de la tramesa als diaris oficials, de les correccions d'errades.
 
Efectuar la coordinació entre els diferents departaments i l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les publicacions oficials que no adoptin la forma d'anunci.
 
Atendre les consultes dels departaments sobre les disposicions i actes administratius en tràmit de publicació.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.


data actualització (17/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya