Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Administrativa i Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ricard Fàbrega Gimeno

Càrrec

cap del Servei de Gestió Administrativa i Econòmica

Adreça
Avinguda de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica)
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 425 54 45
Fax
93 426 36 17
Adreça web

Funcions

 1. Administrar i gestionar els recursos humans de l'INEFC.
 2. Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans i dissenyar i impulsar programes d'actuació en matèria de personal.
 3. Supervisar l'elaboració de la nòmina i la Seguretat Social.
 4. Impulsar i coordinar la formació i la detecció de necessitats formatives del personal.
 5. Planificar i gestionar els processos de selecció del personal de l'INEFC.
 6. Coordinar les actuacions sobre la prevenció de riscos i salut laboral del personal l'INEFC.
 7. Coordinar i supervisar el funcionament de l'arxiu, el fons documental i el registre general de l'INEFC.
 8. Impulsar i fer el seguiment de la programació, planificació i compliment dels objectius de l'INEFC en matèria econòmica i pressupostària, elaborar l'avantprojecte de pressupost i fer-ne el seguiment.
 9. Controlar la tresoreria i l'habilitació.
 10. Examinar, coordinar i impulsar les propostes de tramitació d'expedients de contractació de l'INEFC.
 11. Informar i assessorar la direcció i les seccions administratives de centre, sobre assumptes relacionats amb la gestió econòmica i pressupostària.
 12. Coordinar l'assessorament en matèria d'assumptes jurídics, sens perjudici de la coordinació dels assumptes jurídics exercida per l'Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència.
 13. Establir i coordinar les polítiques de gestió del coneixement i comunicació interna de l'INEFC.
 14. Coordinar, estudiar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com de millora de la qualitat dels serveis.
 15. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (27/11/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya