Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Suport Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Santiago Cabestany Soto

Càrrec

responsable de Suport Jurídic de la DS

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Assessorar jurídicament el subdirector general i les diferents unitats del Departament en les matèries i assumptes de la Subdirecció General.

Elaborar estudis i informes jurídics sobre les propostes d'avantprojectes de llei i els projectes de decret que es dictin en les matèries de la competència de la Subdirecció General i que afectin els diferents col·lectius de personal que presten servei al Departament.

Elaborar propostes i criteris de coordinació per a una aplicació homogènia de la normativa sobre matèries de la competència de la Subdirecció General.

Proposar i preparar les circulars i les instruccions en matèria de recursos humans quan afecten el personal d'administració i serveis, d'acord amb les directrius del subdirector general.

Supervisar les qüestions jurídiques dels expedients que es tramiten en les matèries de la competència de la Subdirecció General.

Supervisar les propostes de resolució dels recursos administratius interposats en l'àmbit de les matèries de la competència de la Subdirecció General, així com els informes corresponents per als procediments que se segueixin davant de les instàncies judicials.

Exercir funcions d'assessorament o d'instrucció en els procediments disciplinaris del personal d'administració i serveis.

Fer recerca, anàlisi i estudi de normativa, jurisprudència, dret comparat i dictàmens en relació amb els assumptes de competència de la Subdirecció General.

Analitzar el recull de les disposicions normatives en les matèries de la competència de la Subdirecció General i fer-ne la difusió corresponent.

Participar en reunions de treball de l'àmbit de la gestió dels recursos humans amb altres unitats directives del Departament.

Qualsevol altra funció que se li encomani de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (17/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya