Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recaptació Executiva

Responsable

Sra.   Dolores González Riscos

Càrrec

cap del Servei de Recaptació Executiva

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Dirigir i coordinar les actuacions per a la recaptació en període executiu dels drets tributaris i no tributaris en el marc de la normativa tributària vigent.

b) Comprovar i quadrar la relació d'ingressos i deutes i l'existència de sol·licituds de suspensió o d'ajornament o fraccionament, com a pas previ a l'enviament dels deutes al procés massiu de notificació de la provisió de constrenyiment.

c) Validar i acceptar la càrrega i descàrrega de deutes per part dels organismes i entitats externs mitjançant el portal tributari per a la gestió en via executiva, d'acord amb els respectius convenis.

d) Planificar, d'acord amb els criteris predeterminats, la distribució de la gestió executiva entre els diferents òrgans de destinació possibles i fer el seguiment dels càrrecs i descàrrecs que en resultin.

e) Liquidar els interessos de demora meritats amb motiu del cobrament dels deutes en període executiu i abans d'iniciar-se el procediment d'embargament.

f) Resoldre, d'acord amb el que disposa la llei, els procediments de revisió que es puguin instar contra els actes que hagi dictat en l'exercici de les seves funcions.

g) Detectar i resoldre les incidències produïdes en relació amb els deutes carregats i en fase de cobrament, amb l'emissió del corresponent comunicat a l'òrgan de destinació al qual s'hagi assignat la gestió executiva.

h) Elaborar estudis i anàlisis estadístiques sobre el resultat de la recaptació executiva i la seva evolució i classificació segons origen i destinació.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (03/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya