Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Control d'Ingressos

Responsable

Sra.   Rosa Alegre Roca-Ribas

Càrrec

cap del Servei de Control d'Ingressos

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Dur a terme les actuacions per al cobrament efectiu dels drets en fase voluntària i portar el control i seguiment dels ingressos realitzats als comptes de recaptació.

b) Tramitar i fer el seguiment de les domiciliacions dels pagaments.

c) Tramitar les devolucions d'ingressos indeguts.

d) Tramitar les sol·licituds d'autorització, modificació o baixa presentades per les entitats de crèdit per actuar com a col·laboradores en la gestió recaptatòria.

e) Fer el seguiment de l'actuació de les entitats de crèdit, controlar l'ingrés dels imports recaptats i no ingressats en el Tresor públic en els terminis previstos i liquidar els interessos de demora que els corresponguin.

f) Coordinar les autoritzacions d'obertura i règim de comptes bancaris.

g) Tramitar i fer la proposta de resolució dels procediments de compensació entre deutes gestionats per l'Agència i crèdits reconeguts a favor del deutor.

h) Exercir les funcions que corresponguin com a caixa de dipòsits, custodiant els avals i altres valors i documentació que hi romanguin i dictant les execucions i devolucions de les garanties custodiades.

i) Tramitar les sol·licituds de reemborsament de despeses d'aval i altres garanties.

j) Emetre els certificats d'ingrés i d'estat al corrent de les obligacions tributàries.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (10/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya