Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Central Adjunta

Responsable

Sr.   Martí Cors Oroval

Càrrec

cap de la Inspecció Central Adjunta

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Assignar els expedients de comprovació i investigació al personal inspector i als caps de les inspeccions territorials.

b) Coordinar les actuacions de comprovació i investigació del personal inspector.

c) Proposar al cap de l'Oficina Central d'Inspecció els programes d'actuació, els àmbits prioritaris d'actuació i les directrius per a la selecció d'obligats tributaris que s'hagin d'incloure en el Pla parcial d'inspecció.

d) Fer la proposta de liquidació tributària i d'imposició de sanció, si escau, en aquells expedients que hagi instruït directament.

e) Desenvolupar les funcions tècniques i de coordinació que li siguin assignades pel cap o la cap de l'Oficina Central d'Inspecció.

f) Substituir el cap de l'Oficina Central d'Inspecció en els supòsits o circumstàncies que ho requereixin.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (03/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya