Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recaptació

Responsable

Sr.   Salvador Forés Gomis

Adreça
Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 92 22 00
Fax
977 92 22 49

Funcions

- Supervisar les entitats de dipòsit que prestin els serveis de caixa a l'Agència Tributària de Catalunya d'acord amb les instruccions que dimanin del seu director o directora.

- Cobrar els drets de conformitat amb la normativa vigent.

- Custodiar els avals i altres valors i documentació que hagin de romandre a la caixa.

- Coordinar les autoritzacions d'obertura i règim de comptes bancaris.

- Coordinar els comptes de recaptació.

- Tramitar els acords de reemborsament de despeses d'aval i altres garanties.

- Supervisar la recaptació en període executiu dels drets tributaris i no tributaris en el marc de la normativa tributària vigent i d'acord amb la normativa de recaptació aplicable.

- Fer la recaptació executiva dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya i de la resta de dèbits que puguin correspondre i que es carreguin a la Delegació Territorial.

- Liquidar els interessos de demora meritats amb motiu del cobrament dels deutes en període executiu.

- Tramitar les propostes de resolució dels recursos interposats contra els actes de gestió recaptatòria.

- Tramitar els expedients de suspensió en període executiu.

- Impulsar els acords de derivació de responsabilitat.

- Seguir, gestionar i tramitar els expedients d'ajornament i fraccionament dels deutes tributaris i dels no tributaris en període executiu, dins el seu àmbit competencial i d'acord amb la normativa vigent.

- Liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament.


data actualització (17/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya