Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recaptació (ATC-Tarragona)


Adreça
Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 92 22 00
Fax
977 92 22 49

Funcions

a) Impulsar i coordinar les actuacions per al cobrament efectiu dels drets tributaris del seu àmbit d'actuació i portar el control i seguiment dels ingressos realitzats als comptes de recaptació.

b) Exercir les funcions que corresponguin com a caixa de dipòsits, custodiar els avals i altres valors i documentació que hi romanguin i dictar les execucions i devolucions de les garanties custodiades.

c) Coordinar i supervisar l'atenció a les persones contribuents en matèria recaptatòria.

d) Tramitar els expedients d'ajornament i fraccionament de deutes tributaris, d'acord amb l'àmbit d'actuació assignat, proposar-ne la resolució i la liquidació dels interessos de demora, així com l'adopció de les mesures cautelars en substitució de garanties.

e) Tramitar els expedients de derivació de responsabilitat, de devolució d'ingressos indeguts i de compensacions de deutes amb crèdits reconeguts, dins del seu àmbit competencial.

f) Tramitar els expedients de suspensió en període voluntari i executiu, dins el seu àmbit competencial, i proposar la liquidació dels interessos i les mesures cautelars que corresponguin.

g) Proposar al delegat territorial l'execució de les resolucions o sentències d'òrgans administratius i jurisdiccionals que afectin els actes que hagi dictat.

h) Emetre els certificats d'ingrés i d'estat al corrent de les obligacions tributàries.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (04/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya