Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona

Responsable

Sra.   Laia Sas i Sabaté

Càrrec

Delegada territorial

Adreça
Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 92 22 00
Fax
977 92 22 49
Horari de registre
Vegeu l'hoari d'atenció al públic

Horari d'atenció

Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, horari continuat de 8.30 a 16.00 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Funcions

a) Representar l'Agència Tributària de Catalunya, per delegació del seu director o directora, en el seu àmbit territorial.

b) Dirigir el funcionament general de les dependències, serveis i seccions de la delegació territorial i vetllar pel seu funcionament adequat.

c) Executar en l'ambit territorial els programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i el compliment dels objectius assignats als diferents serveis.

d) Exercir les funcions de direcció de la totaliltat dels recursos humans que prestin serveis a la corresponent delegació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya.

e) Dirigir i coordinar el funcionament de les oficines liquidadores de districte hipotecari així com assegurar la unificació del criteris en les seves actuacions i resoldre els expedients sancionadors.

f) Dictar les liquidacions dels procedments de gestió tirbutària i imposar les sancions tirbutàries que siguin procedents, sens perjudici de la possible delegació en el cap o la cap del Servei de Gestió Tributària.

g) Resoldre els recursos de reposició que es puguin plantejar en via de gestió i els expedients de devolució d'ingressos indeguts.

h) Concedir ajornaments i fraccionaments en els termes establerts legalment.

i) Qualsevol altra actuació que li sigui encomanada pel director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya.


data actualització (04/12/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya