Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Territorial (ATC-Lleida)


Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003  Lleida
Telèfon
973 03 23 00
Fax
973 03 23 45

Funcions

a) Assignar els expedients de comprovació i investigació als equips d'inspecció de la Inspecció Territorial i fer-ne la coordinació, el seguiment i el control.

b) Controlar el compliment dels objectius que li hagin estat assignats per l'Oficina Central d'Inspecció.

c) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació dels equips d'inspecció, imposar les sancions que se'n derivin, i resoldre els recursos de reposició que es puguin plantejar en via d'inspecció.

d) Dur a terme, per pròpia iniciativa o a sol·licitud d'altres unitats de l'Agència Tributària de Catalunya, les actuacions d'obtenció d'informació que s'hagin de fer respecte dels particulars o d'altres organismes i que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.

e) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels tribunals que afectin els actes que hagi dictat la Inspecció Territorial.

f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (09/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya