Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Tributària (ATC- Lleida)

Responsable

Sra.   Carme Santamaria Costa

Càrrec

cap del Servei de Gestió Tributària

Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003  Lleida
Telèfon
973 03 23 00
Fax
973 03 23 45

Funcions

a) Examinar i tramitar declaracions i altres documents amb transcendència tributària, i tramitar les taxacions pericials contradictòries.

b) Fer la comprovació de les dades consignades en els documents, declaracions, autoliquidacions i sol·licituds de caràcter tributari presentats de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

c) Realitzar les propostes de resolució dels procediments de gestió tributària que hagi instruït, incloses les de liquidació d'interessos de demora i recàrrecs.

d) Realitzar les propostes de resolució dels procediments sancionadors i de resolució dels recursos de reposició en relació als expedients que hagi instruït.

e) Efectuar la proposta de resolució de les sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions i devolució d'ingressos indeguts.

f) Dur a terme la pràctica dels requeriments que siguin necessaris.

g) Proposar al delegat territorial l'execució de les resolucions o sentències d'òrgans administratius i jurisdiccionals que afectin els actes que hagi dictat.

h) Emetre certificats i altres documents relacionats amb els procediments de gestió tributària.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (09/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya