Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Territorial (ATC-Girona)

Responsable

Sra.   Anna Pujolras Iglesias

Càrrec

cap de la Inspecció Territorial

Adreça
Carrer de Barcelona, 54
Població
17002  Girona
Telèfon
972 94 28 28
Fax
972 94 28 73

Funcions

a) Assignar els expedients de comprovació i investigació als equips d'inspecció de la Inspecció Territorial i fer-ne la coordinació, el seguiment i el control.

b) Controlar el compliment dels objectius que li hagin estat assignats per l'Oficina Central d'Inspecció.

c) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació dels equips d'inspecció, imposar les sancions que se'n derivin, i resoldre els recursos de reposició que es puguin plantejar en via d'inspecció.

d) Dur a terme, per pròpia iniciativa o a sol·licitud d'altres unitats de l'Agència Tributària de Catalunya, les actuacions d'obtenció d'informació que s'hagin de fer respecte dels particulars o d'altres organismes i que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.

e) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels tribunals que afectin els actes que hagi dictat la Inspecció Territorial.

f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (09/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya