Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Girona

Responsable

Sr.   Lluís Busquet Ruhí

Càrrec

Delegat territorial

Adreça
Carrer de Barcelona, 54
Població
17002  Girona
Telèfon
972 94 28 28
Fax
972 94 28 73
Horari de registre
Vegeu l'horari d'atenció al públic

Horari d'atenció

Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, horari continuat de 8.30 a 16.00 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Funcions

a) Representar l'Agència Tributària de Catalunya, per delegació del seu director o directora, en el seu àmbit territorial.

b) Dirigir el funcionament general de les dependències, serveis i seccions de la delegació territorial i vetllar pel seu funcionament adequat.

c) Executar en l'ambit territorial els programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i el compliment dels objectius assignats als diferents serveis.

d) Exercir les funcions de direcció de la totaliltat dels recursos humans que prestin serveis a la corresponent delegació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya.

e) Dirigir i coordinar el funcionament de les oficines liquidadores de districte hipotecari així com assegurar la unificació del criteris en les seves actuacions i resoldre els expedients sancionadors.

f) Dictar les liquidacions dels procedments de gestió tirbutària i imposar les sancions tirbutàries que siguin procedents, sens perjudici de la possible delegació en el cap o la cap del Servei de Gestió Tributària.

g) Resoldre els recursos de reposició que es puguin plantejar en via de gestió i els expedients de devolució d'ingressos indeguts.

h) Concedir ajornaments i fraccionaments en els termes establerts legalment.

i) Qualsevol altra actuació que li sigui encomanada pel director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya.


data actualització (05/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya