Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Tributària

Responsable

Sra.   Carme Vicente Selves

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Examinar i tramitar declaracions, inclosa la tramitació de la taxació pericial contradictòria, i altres documents amb transcendència tributaria.

b) Fer la comprovació gestora de les dades consignades en els documents, declaracions, autoliquidacions i sol·licituds de caràcter tributari, presentats de conformitat amb el previst en la normativa vigent.

c) Realitzar les propostes de liquidació dels procediments de gestió tributària i de resolució dels recursos de reposició.

d) Proposar les liquidacions d'interessos i recàrrecs quan no estiguin atribuïdes a d'altres serveis.

e) Efectuar la proposta de resolució dels expedients sancionadors.

f) Efectuar la proposta de resolució de les sol·licituds d'ingressos indeguts.

g) Dur a terme la pràctica dels requeriments que siguin necessaris.

h) Emetre certificacions i altres documents relacionats amb la gestió dels expedients de liquidació de tributs en l'àmbit de les seves competències.


data actualització (02/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya