Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió d'Impostos Directes

Responsable

Sra.   Carme Vicente Selves

Càrrec

cap del Servei de Gestió d'Impostos Directes

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Examinar i tramitar les declaracions i altres documents amb transcendència tributaria.
b) Dur a terme les actuacions del procediment de gestió tributària en l'àmbit dels impostos directes, inclosa la tramitació de la taxació pericial contradictòria.
c) Dur a terme la pràctica dels requeriments que siguin necessaris per al desenvolupament dels procediments de gestió tributària.
d) Realitzar les propostes de liquidació dels procediments de gestió tributària instruïts pel mateix Servei.
e) Proposar les liquidacions d'interessos i recàrrecs quan no estiguin atribuïdes a d'altres serveis.
f) Instruir els procediments sancionadors derivats dels procediments de comprovació i efectuar-ne la proposta de resolució.
g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya