Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Inspecció Territorial

Responsable

Sra.   Laura Carrasco Pera

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Seleccionar, incloure en el pla i assignar als actuaris o actuàries els expedients de comprovació.

b) Fer la integració definitiva de les bases tributàries mitjançant l'anàlisi i la seva avaluació en els diferents règims de determinació o estimació.

c) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les seves actuacions de comprovació o investigació i imposar les sancions que siguin procedents.

d) Resoldre els recursos de reposició i els expedients de devolució d'ingressos indeguts que es puguin plantejar en via d'inspecció.

e) Coordinar les actuacions de comprovació i investigació de les diferents unitats operatives.

f) Comprovar les declaracions i les declaracions liquidacions per determinar-ne la veracitat i la correcta aplicació de les normes i establir l'import dels deutes tributaris corresponents.

g) Dur a terme, per pròpia iniciativa o a sol·licitud d'altres òrgans de l'Agència Tributària de Catalunya, les actuacions d'obtenció d'informació que s'hagin de fer en relació amb els particulars o d'altres organismes i que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.

h) Comprovar el valor de les rendes, dels productes, dels béns i de la resta d'elements del fet imposable.

i) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici, desgravació o restitucions fiscals.


data actualització (17/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya