Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Central d'Inspecció

Responsable

Sra.   Laura Carrasco Pera

Càrrec

cap de l'Oficina Central d'Inspecció

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 551 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Dirigir, programar, coordinar i realitzar les actuacions de l'Agència en aplicació del procediment d'inspecció tributària.

b) Col·laborar en l'elaboració dels programes de prevenció i reducció del frau fiscal i els plans de control tributari i d'actuacions aprovats per la direcció de l'Agència i vetllar per la seva execució i pel compliment dels objectius assignats a l'Oficina, i aprovar i executar el Pla parcial de la inspecció.

c) Dictar els requeriments d'obtenció d'informació amb transcendència tributària al marge d'un procediment inspector concret, i que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.

d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de la Inspecció Central Adjunta, dels equips d'inspecció i de les inspeccions territorials, i imposar les sancions que se'n derivin.

e) Ratificar les mesures cautelars que puguin haver estat adoptades en el procediment d'inspecció per l'òrgan actuant, i aixecar-les si desapareixen les circumstàncies que les han motivat.

f) Dictar l'acord de derivació de responsabilitat en el procediment inspector.

g) Vetllar pel correcte enviament d'expedients a tribunals i altres instàncies i executar les resolucions economicoadministratives o les sentències que afectin els actes dictats per l'Oficina Central d'Inspecció.

h) Elaborar les propostes d'instruccions i circulars que fixin les directrius per a la unificació de criteris d'actuació per part dels equips d'inspecció, i elevar-les a l'Àrea d'Aplicació dels Tributs i Valoracions o a la Direcció de l'Agència, segons correspongui.

i) Totes les de naturalesa anàloga necessàries per a l'exercici de la funció recaptatòria que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (03/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya