Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Règim Interior i Seguretat

Responsable

Sra.   Àngels Guàrdia i Torrents

Càrrec

cap del Servei de Règim Interior i Seguretat

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Organitzar i vetllar pel correcte funcionament dels serveis de règim interior de l'Agència, que inclouen, entre d'altres, la seguretat, la neteja, el manteniment i la gestió dels espais comuns.

b) Coordinar i fixar les directrius pel que fa als serveis de règim interior de la totalitat de dependències de l'Agència.

c) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques per a la licitació dels serveis generals i fer el seguiment de l'execució del contracte per part de les empreses adjudicatàries, així com portar el control de la facturació derivada d'aquests.

d) Dirigir i supervisar les actuacions en matèria d'arxiu i gestió documental.

e) Planificar, programar i supervisar les actuacions d'obres i adequació dels espais de l'Agència en què s'ubiquen els serveis, així com vetllar per la conservació i manteniment de les instal·lacions.

f) Coordinar i gestionar l'inventari dels béns immobles adscrits a l'Agència i l'adquisició i inventari de béns mobles, així com l'adquisició de material ordinari no inventariable i distribuir-lo.

g) Impulsar i dirigir les avaluacions dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores per tal de planificar i executar les mesures preventives adequades.

h) Elaborar estudis i propostes relatives a la prevenció de riscos laborals.

i) Supervisar les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors i treballadores.

j) Promoure i organitzar activitats de formació, informació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (03/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya