Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

Responsable

Sr.   Jaume Illa i Mauri

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar la gestió i administració dels assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats de l'Agència.

b) Supervisar i controlar el règim retributiu, administratiu i disciplinari del personal, així com els sistemes de previsió social corresponents.

c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, pel que fa al capítol 1.

d) Gestionar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Agència.

e) Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures conduents a la millora de la gestió de personal.

f) Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i promoció del personal laboral.

g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.

h) Fer el seguiment de la tramitació dels expedients sobre els aspectes relatius al personal i resoldre'ls quan escaigui.

i) Dur a terme l'elaboració del Pla de formació del personal de l'Agència, així com fer-ne el seguiment i coordinar la realització de les activitats formatives.

j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (29/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya