Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Recursos Humans i Organització

Responsable

Sra.   Araceli Cuenda Macias

Càrrec

cap de l'Àrea de Recursos Humans i Organització

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Dirigir i coordinar els assumptes relatius a la planificació i la gestió en matèria de personal de l'Agència Tributària de Catalunya.

b) Planificar i supervisar els processos de provisió i selecció del personal.

c) Impulsar l'elaboració del Pla anual de formació de l'Agència i supervisar l'organització de les activitats formatives programades.

d) Dirigir les actuacions en l'àmbit de les relacions laborals.

e) Coordinar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal de l'Agència i fer el seguiment de la seva execució.

f) Impulsar i coordinar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals de l'Agència, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

g) Promoure i desenvolupar els programes generals de l'Agència en matèria d'organització, qualitat, mètodes de treball i modernització.

h) Impulsar i facilitar la implementació de mesures d'administració electrònica a l'Agència, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació.

i) Coordinar i fer el seguiment de les actuacions relatives a la normalització i simplificació documental i a la planificació lingüística.

j) Coordinar les funcions relacionades amb les polítiques de comunicació interna, incloent la gestió de la intranet de l'Agència com a eina d'informació i de gestió del coneixement.

k) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques de l'Agència Tributària de Catalunya, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (02/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya