Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Aplicació dels Tributs i Procediments

Responsable

Sr.   Santiago Parera Sánchez

Càrrec

Cap de l'Àrea

Adreça
Passeig de la Zona Franca, 46
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Cisell.

Funcions

a) Estudiar, planificar i coordinar els procediments de gestió tributària, inspecció i recaptació.

b) Dissenyar i programar les actuacions en l'àmbit de la gestió tributària, la inspecció i la recaptació, inclòs el pla de control tributari.

c) Elaborar estadístiques sobre el resultat d'aplicació dels tributs, amb la col·laboració de l'Àrea de Tecnologies de la Informació.

d) Impulsar l'elaboració de propostes d'instruccions i circulars del director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya per a la unificació de criteris.

e) Elaborar les directrius que han de seguir les oficines liquidadores en la gestió dels tributs.

f) Coordinar les actuacions de comprovació de valor de les rendes, dels béns mobles i de la resta d'elements del fet imposable, excepte les valoracions d'immobles.

g) Representar l'Agència Tributària de Catalunya com a membre de la Comissió IVA-ITP i participar en l'elaboració de les propostes relatives a les consultes de tributació indirecta que han de ser aprovades pel Consell Territorial de Direcció per a la Gestió Tributària.

h) Coordinar i fer el seguiment de l'actuació de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria dels deutes tributaris.


data actualització (12/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya