Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa Miró Alaix

Càrrec

cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Fax
93 316 27 41
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Vetllar per l'aplicació correcta de les normes que regulen l'activitat arqueològica i paleontològica a Catalunya.

- Estudiar i avaluar les condicions del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya i proposar, coordinar i dirigir els programes d'intervenció arqueològica o paleontològica, tant propis com derivats de la planificació i l'ordenació del territori.

- Executar les competències que corresponen a la Direcció General en relació amb l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable i en coordinació amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic, així com amb altres unitats de la Direcció General, si escau.

- Proposar, definir i coordinar els programes de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

- Coordinar, donar suport i supervisar funcionalment l'actuació dels arqueòlegs i arqueòlogues territorials.

- Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques preventives en l'àmbit del patrimoni arqueològic i paleontològic i vetllar per la seva execució correcta.

- Impulsar la recerca i la difusió científica del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

- Participar en els òrgans col·legiats i comissions que determini la legislació vigent o la Direcció General per raó de la matèria.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

 
data actualització (10/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya